همه عناوین خبری
 
1398/02/28
1398/02/24
اطلاعيه شماره 10

نحوه اعلام نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019

نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 از تاریخ ... ادامه مطلب
1398/02/05
اطلاعيه شماره 2

پایان مهلت جهت عقد قرارداد غرفه ویژه در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 می رساند ... ادامه مطلب
1397/12/07
اطلاعيه شماره 11

برنامه زمابندی آغاز جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در فضای باز داخلی همه گروههای کالائی

سایت جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در فضای باز بخش ریالی همه گروههای کالائی ... ادامه مطلب
1398/02/06
اطلاعيه شماره 9

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ثبت نام قطعی مربوط به گروه فود

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیان گروه فود که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1398/02/02
1398/01/30
اطلاعيه شماره 7

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ثبت نام قطعی مربوط به گروههای فودتک و آگرو

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیان گروههای فودتک و آگرو که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1398/01/27
اطلاعيه شماره 6

برنامه زمابندی آغاز جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در بخش داخلی گروههای کالائی آگرو و فودتک

سایت جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در بخش ریالی گروههای کالائی آگرو و فودتک ...
1398/01/25
اطلاعيه شماره 5

ارسال کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2019

کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 بر اساس گروه کالائی ... ادامه مطلب
1398/01/19
اطلاعيه شماره 4

اعلام زمان ارسال کد کاربری و گذر واژه

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 که فرم درخواست اولیه و مدارک خود را جهت بررسی ارزی- ریالی را تا تاریخ 15 اسفند 1397 به ستاد برگزاری ارائه نموده اند، می رساند ... ادامه مطلب
1398/01/15
اطلاعيه شماره 3

مهلت ارسال درخواست اولیه و مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی جهت مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 به پایان رسید.

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 می رساند ....
1397/12/14
اطلاعيه شماره 1

ایران آگروفود 2019 – 28 تا 31 خرداد ماه 1398 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2019 به زودی آغاز خواهد گردید. از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه تقاضا می گردد .... ادامه مطلب
1397/10/29