فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی


دانلود فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی

ایران آگروفود 2017
توضیحات ضروری:

فرم درخواست اولیه دارای قابلیت تکمیل بر روی رایانه می باشد. (برای تکمیل فرم ابتدا آن را روی رایانه خود  ذخیره نموده - برای پر کردن فرم نیاز به استفاده از نرم افزار  Adobe Acrobat Pro DC  می باشد. - (در صورتیکه نیاز به نصب نرم افزار یاد شده دارید اینجا کلیک نمائید.)

لازم است که فرم درخواست اولیه پس از ذخیره و تکمیل علاوه بر ارسال به آدرس ایمیل  palar.cv@gmail.com پس از مهر و امضاء توسط متقاضی به شماره 88786689 نیز فاکس شود.