فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی
دانلود فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی

ایران آگروفود 2024توضیحات ضروری:

فرم درخواست اولیه دارای قابلیت تکمیل بر روی رایانه می باشد. (برای تکمیل فرم ابتدا آن را روی رایانه خود  ذخیره نموده - برای پر کردن فرم نیاز به استفاده از نرم افزار  Adobe Acrobat Pro DC  می باشد.


لازم است که فرم درخواست اولیه پس از ذخیره و تکمیل علاوه بر ارسال به آدرس ایمیل  palar.cv@gmail.com   پس از مهر و امضاء توسط متقاضی حتما" به همراه مدارک لازم جهت بررسی ارزی-ریالی به ستاد برگزاری ارائه گردد.