دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژهدانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت
 


دانلود فایل پی دی اف فرمهای تعهد


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102
 

 

دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق 


کلیه مبالغ سپرده نقدی غرفه  باید به حساب جاری شرکت پالار سامانه بشرح زیر واریز گردد.

بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی کد 117

شماره حساب 117253967471   بنام شرکت پالارسامانه

 شماره شبا: 830550011700205396747001 IR

شماره کارت : 2975-4000-1219-6274


یادآور می گردد کلیه پیمانکاران غرفه سازی ملزم به ارسال فیش سپرده نقدی تضمین حسن انجام کار، جمع آوری و عدم وارد نمودن خسارت از طریق ایمیل  به آدرس  palarmoradi@gmail.com  برای کارشناس مربوطه می باشند، در غیر اینصورت تائید نهائی طرح توسط ستاد برگزاری صورت نخواهد پذیرفت.