درباره ما

ستاد برگزاری


نشانی : تهران - انتهاي خيابان ونك، ساختمان آئينه ونك (پلاك 110)، طبقه هفتم -  واحد707


كدپستي 54158-19919


تلفـن(بخش اداري-ثبت نام) : 36-88205735


فاكس : 88786689


پست الکترونيک: palarsamaneh@gmail.com