اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 6

نحوه صدور کارت شناسائی برای پرسنل مستقر در غرفه  

صدور کارت شرکت کنندگان بخش ارزی (از جمله نمایندگی های شرکتهای خارجی) مستقما فقط از طریق برگزار کننده بخش خارجی صورت خواهد گرفت.
1403/02/17

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران آگروفود 2024 می رساند، جهت تسهیل و تسریع در انجام فرآیند صدور کارت شناسائی و عدم الزام مراجعه حضوری به ستاد برگزاری، ترتیبی اتخاذ گردیده تا ضمن ارسال فایل الکترونیکی کارت شناسائی از روز پنجشنبه 20 اردیبهشت طریق پست الکترونیک به شرکت کنندگانی که ثبت نام آنها قطعی گردیده است، کارتهای شناسائی پرسنل مستقر در غرفه توسط خود شرکت کنندگان آماده گردد.

دستورالعمل دقیق نحوه تکمیل و آماده سازی کارتهای شناسائی نیز برای شرکت کنندگان محترم به همراه فایل الکترونیکی کارت شناسائی به پیوست برای  مشارکت کنندگان قطعی در نمایشگاه ارسال می شود.

کارتهای تکمیل شده باید در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ 31/02/1402 (عنوان "کارتهای شناسائی پرسنل با قید نام شرکت شرکت کننده" روی پاکت حتما نوشته شود.) به همراه فرم های تکمیل شده 3و7 دفترچه اطلاعات ثبت نام و کپی پاسپورت برای متقاضیان خارجی به آدرس ستاد برگزاری (شرکت پالار سامانه) ارسال گردد.

 کارت های صادره بدون مهر واحد حراست شرکت سهامی نمایشگاهها معتبر نمی باشد. جزئیات، زمان و نحوه مهر نمودن کارت شناسائی و زمان ارائه آن به مشارکت کنندگان متعاقبا در وبسایت نمایشگاه اعلام خواهد گردید.

  ارسال کپی پاسپورت جهت صدور کارت شناسائی برای میهمانان خارجی به ستاد برگزاری الزامی است.

  

نکته مهم: تحویل کارتهای شناسائی بدون ارائه فرم 7- تعهد دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی  به شرکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.


نکته مهم:  صدور کارت شرکت کنندگان بخش ارزی (از جمله نمایندگی های شرکتهای خارجی) مستقما فقط از طریق برگزار کننده بخش خارجی صورت خواهد گرفت. لطفا این دسته از شرکت کنندگان با هماهنگی با  ایمیل های زیر نسبت به دریافت فایل الکترونیک کارتهای شناسائی اقدام نمایند.


Ms. Nadja Lukanowski  : n.lukanowski@fairtrade-messe.de
Ms. Hannah Bergman :  h.bergmann@fairtrade-messe.de