اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 3

آخرین مهلت ارسال درخواست اولیه و ارسال مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی 15 اسفند 1402  

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2024 می رساند ....
1402/12/15


به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2024 می رساند، مهلت ارسال درخواست اولیه و مدارک جهت بررسی ارزی – ریالی در تاریخ 12/15/ 1402 پایان یافته است و درخواستهائی که پس تاریخ از ذکر شده فوق ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

 

شایان ذکر است که کد کاربری و گذر واژه متقاضیانی که تا تاریخ مقرر  نسبت به ارسال درخواست فرم درخواست اولیه و ارسال مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی اقدام نموده اند و مجاز به جانمائی اینترنتی در بخش داخلی نمایشگاه تشخیص داده شده اند،  از هفته دوم فروردین ماه  بهمراه  برنامه زمانبندی انجام جانمائی اینترنتی به تفکیک گروههای کالائی به آدرسهای ایمیل قید شده در فرمهای درخواست اولیه متقاضیان ارسال خواهد گردید.

 

تاکید می نماید: دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی(براساس برنامه زمانبندی)، انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.