همه عناوین خبری
 
اطلاعيه شماره 11

صدور مجوز ساخت و تائید نقشه های اجرائی غرفه های خودساز یا دارای تزئینات ویژه ، کف سازی و غیره روزهای 22، 23 و 24 شهریورماه

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم غرفه های خودساز یا دارای تزئینات ویژه ، کف سازی و غیره می رساند ....
1400/06/15
1400/06/10
1400/06/08
1400/06/05
اطلاعيه شماره 7

نحوه اعلام نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021

نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021 از تاریخ ... ادامه مطلب
1400/05/30
اطلاعيه شماره 1

ایران آگروفود 2021 – 31 شهریور تا 3 مهر 1400 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021 به زودی آغاز خواهد گردید. از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه تقاضا می گردد .... ادامه مطلب
1400/02/05
1400/05/30
اطلاعيه شماره 5

آخرین مهلت جهت پرداخت و ارائه مدارک ثبت نام قطعی غرفه های جانمائی اینترنتی شده پایان وقت اداری روز یکشنبه 24 مرداد

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیانی که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1400/05/23
اطلاعيه شماره 5

آخرین مهلت جهت پرداخت و ارائه مدارک ثبت نام قطعی غرفه های جانمائی اینترنتی شده

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیانی که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1400/05/23
اطلاعيه شماره 4

ارسال کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2021

کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2021 ... ادامه مطلب
1400/05/16
اطلاعيه شماره 3

مهلت ارسال درخواست اولیه و ارسال مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی تا تاریخ 12 مرداد 1400

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021 می رساند ....
1400/05/07
اطلاعيه شماره 2

پایان مهلت جهت عقد قرارداد غرفه ویژه در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021 می رساند ... ادامه مطلب
1400/05/07