اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 8

نحوه صدور کارت شناسائی برای پرسنل مستقر در غرفه  

1401/02/26

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران آگروفود 2022 می رساند، جهت تسهیل و تسریع در انجام فرآیند صدور کارت شناسائی و عدم الزام مراجعه حضوری به ستاد برگزاری، ترتیبی اتخاذ گردیده تا ضمن ارسال فایل الکترونیکی کارت شناسائی از طریق پست الکترونیک به شرکت کنندگانی که ثبت نام آنها قطعی گردیده است، کارتهای شناسائی بشرح زیر توسط خود شرکت کنندگان آماده گردد.

 

- فایل الکترونیکی کارت شناسائی ارسال شده توسط ایمیل را روی کامپیوتر خود ذخیره نمایید.

 

- روی فایل ذخیره شده کلیک کنید و با نرم افزار Power Point آن را باز کنید.

 

- عکس در ابعاد ٣x٤ را برای هر یک از پرسنل را در محل الصاق عکس آپلود کنید.

 

- نام و نام خانوادگی هر یک از پرسنل و نام شرکت را در محل مشخص شده تایپ کنید.

 

- فایل آماده شده را برای هر کدام از پرسنل با فرمت jpg ذخیره نمایید.

 

- هر یک از کارتها را با ابعاد ٩x١٤ سانتی متر (روی مقوای نازک) پرینت نمایید.

 

-کارتهای پرینت شده را در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ 05/03/1401 به ستاد برگزاری ارسال فرمائید. (عنوان "کارتهای شناسائی پرسنل  با قید نام شرکت شرکت کننده" روی پاکت حتما نوشته شود.)* کارت های صادره بدون مهر واحد حراست شرکت سهامی نمایشگاهها معتبر نمی باشد. جزئیات، زمان و نحوه مهر نمودن کارت شناسائی و زمان ارائه آن به مشارکت کنندگان متعاقبا در کانال  اطلاع رسانی و وبسایت نمایشگاه اعلام خواهد گردید.

* ارسال کپی پاسپورت جهت صدور کارت شناسائی برای میهمانان خارجی به ستاد برگزاری الزامی است.

نکته مهم: تحویل کارتهای شناسائی بدون ارائه فرم 7- تعهد دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی به شرکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.