24th International Exhibition of Food, Food Technology & Agriculture
 
اطلاعيه شماره 8

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ثبت نام قطعی مربوط به گروههای فودتک و آگرو  

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیان گروههای فودتک و آگرو که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1396/01/21

با توجه به تکمیل ظرفیت سالنهای بخش فودتک و آگرو بدینوسیله از کلیه متقاضیان محترمی که نسبت به رزرو اینترنتی غرفه در گروه ایران آگرو در روز شنبه  19 فروردین و ایران فودتک در روز دوشنبه 21 فروردین اقدام نموده اند، تقاضا می گردد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 12 ظهر) روز پنجشنبه 24 فروردین 1396 نسبت به ارائه کلیه مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی در نمایشگاه مندرج در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام اقدام فرمایند. در غیر اینصورت با توجه به کثرت متقاضیان،  غرفه های رزرو شده توسط ایشان در روز شنبه 26 فروردین کنسل گردیده و در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 ضمنا" از کلیه متقاضیان دارای کد کاربری و گذر واژه که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده اند تقاضا می گردد درخواست کتبی خود را  با پر کردن فرم-1 ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) با قید گروه کالائی و متراژ تقریبی موردنظر در اسرع وقت به ایمیل palar.cv@gmail.com  ارسال نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.