اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 8

نحوه صدور کارت شناسائی برای پرسنل مستقر در غرفه  

1402/02/19

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران آگروفود 2023 می رساند، جهت تسهیل و تسریع در انجام فرآیند صدور کارت شناسائی و عدم الزام مراجعه حضوری به ستاد برگزاری، ترتیبی اتخاذ گردیده تا ضمن ارسال فایل الکترونیکی کارت شناسائی از طریق پست الکترونیک به شرکت کنندگانی که ثبت نام آنها قطعی گردیده است، کارتهای شناسائی پرسنل مستقز در غرفه توسط خود شرکت کنندگان آماده گردد.


دستورالعمل دقیق نحوه تکمیل و آماده سازی کارتهای شناسائی برای شرکت کنندگان محترم به همراه فایل الکترونیکی کارت شناسائی از طریق ایمیل برای  مشارکت کنندگان قطعی در نمایشگاه ارسال می گردد.


 - کارتهای تکمیل شده باید در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ 31/02/1402 (عنوان "کارتهای شناسائی پرسنل  با قید نام شرکت شرکت کننده" روی پاکت حتما نوشته شود.) به همراه فرم های تکمیل شده 3و7 دفترچه اطلاعات ثبت نام و کپی پاسپورت برای متقاضیان خارجی به آدرس ستاد برگزاری (شرکت پالار سامانه) ارسال گردد.


 * کارت های صادره بدون مهر واحد حراست شرکت سهامی نمایشگاهها معتبر نمی باشد. جزئیات، زمان و نحوه مهر نمودن کارت شناسائی و زمان ارائه آن به مشارکت کنندگان متعاقبا در وبسایت نمایشگاه اعلام خواهد گردید.


* ارسال کپی پاسپورت جهت صدور کارت شناسائی برای میهمانان خارجی به ستاد برگزاری الزامی است

.

نکته مهم: تحویل کارتهای شناسائی بدون ارائه فرم 7- تعهد دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی  به شرکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.