اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 4

آخرین مهلت جهت پرداخت و ارائه مدارک ثبت نام قطعی غرفه های جانمائی اینترنتی شده گروه آگرو و فودتک  

آخرین مهلت جهت پرداخت و ارائه مدارک ثبت نام قطعی غرفه های جانمائی اینترنتی شده گروه آگرو و فودتک تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیانی که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1402/02/05

با توجه به تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش آگرو و فودتک نمایشگاه ایران آگروفود 2023 بدینوسیله از کلیه متقاضیان محترم این دو گروه  که نسبت به رزرو اینترنتی غرفه در روز سه شنبه 5 اردیبهشت اقدام نموده اند، تقاضا می گردد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  6 اردیبهشت 1402  نسبت به ارائه کلیه مدارک پرداخت و سایر مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی در نمایشگاه مندرج در صفحه 7 دفترچه اطلاعات ثبت نام فقط از طریق ایمیل به ستاد برگزاری اقدام فرمایند. در غیر اینصورت با توجه به کثرت متقاضیان،  غرفه های رزرو شده توسط ایشان از روز پنجشنبه  7 اردیبهشت در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 

·  ستاد برگزاری از پذیرش مجدد متقاضیانی که درصورت انصراف مراتب را کتبا حداکثر تا  24 ساعت بعد از جانمائی اینترنتی به ستاد برگزاری اعلام ننمایند، در این نمایشگاه و نمایشگاههای آتی جدا ممانعت خواهد نمود.

 

 ضمنا" از کلیه متقاضیان دارای کد کاربری و گذر واژه که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده اند تقاضا می گردد درخواست کتبی خود را  با پر کردن فرم-1 ثبت نام (صفحه 10 دفترچه اطلاعات ثبت نام لینک مستقیم :

 

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/Application.WEB.iaf23.pdf


با قید گروه کالائی و متراژ تقریبی موردنظر در اسرع وقت به ایمیل palaroffice@gmail.com ارسال نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.