اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

لینک مستقیم فرم درج اطلاعات پایه شرکت کنندگان داخلی در کتاب ویژه نمایشگاه 

1401/02/24

از کلیه شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد، حداکثر تا تاریخ 31 اردیبشهت  ماه با مراجعه به لینک اینترنتی مستقیم زیر فرم 2- درج نام و مشخصات پایه شرکت کنندگان در کتاب ویژه نمایشگاه (ویژه شرکت کنندگان ریالی) را بصورت الکترونیکی تکمیل و برای ناشر ارسال نمایند.

https://agrofood.nashr-aknoon.ir/

مسئولیت عدم درج رایگان مشخصات پایه شرکت کنندگان محترم، در صورت عدم ارسال فرم یاد شده در تاریخ مقرر برای ناشر کتاب نمایشگاه بعهده خود مشارکت کننده می باشد و ستاد برگزاری و ناشر کتاب ویژه در این خصوص پاسخگو نخواهند بود.