مراحل صدور کارت شناسایی جهت شرکت کنندگان

توضیح مراحل صدور کارت شناسایی شرکت کنندگان:

 

1.       لطفا با وارد نمودن کد کاربری و گذر واژه وارد قسمت کنترل پنل خود شوید.

2.       در قسمت  "صدور کارت شناسایی" مشخصات پرسنل شرکت خود را  وارد نموده  و عکس آنها را پیوست کنید.

3.       در آخر  فایل کارت های  شناسایی پر شده را بر روی کاغذ 250 گرمی و بصورت رنگی چاپ نموده و  جهت اخذ مهر اعتبار به  ستاد برگزاری نمایشگاه به نشانی : تهران – انتهای خیابان ونک – تقاطع کردستان -  ساختمان آینه ونک – طبقه هفتم – واحد 707 – قسمت صدور کارت شناسائی بصورت حضوری تحویل دهید.

توجه: همراه داشتن فرم 3 ( فرم کارت شناسایی)  و فرم 7 (فرم تعهد)  الزامی است.

در صورت داشتن هر گونه سوال در این خصوص مراتب را به آدرس ایمیل : palar.pr.id@gmail.com ارسال نمائید. (قید نام شرکت و شماره غرفه در بخش موضوع ایمیل الزامی است.)